2010-04-18

Kuba är inget föredöme

Sovjetunionen var bland de första länderna i världen med gratis barnomsorg. Dessutom var landet tidigt med en stor andel kvinnor på högre utbildningar. Har jag sett ljuset och blivit frälst? Nej, som liberal bör man kunna göra objektiva konstateranden om ett land, utan att låta det påverka ens helhetsuppfattning.

Det går att erkänna att fri barnomsorg och jämställdhet på universiteten är positiva fenomen, utan att hylla det forna Sovjet. Och bara för att Sovjet var tidigt ute på båda punkterna betyder det inte att socialism och planekonomi är krav för att samhället ska hjälpa föräldrarna att ta hand om sina barn, eller för att kvinnor ska främjas till att utbilda sig efter motsvarande gymnasiet.

Martin Ezpeleta på Expressen framhäver Kuba som ett miljömedvetet föredöme; landet har både lyckats med lågt avtryck på ekosystemet och samtidigt lyckats med relativt sett hög medellivslängd. Men hur ser samhället ut i övrigt? Inte i en enda mening verkar Ezpeleta visa någon som helst kritik mot, eller ens uppfattning om, den rådande diktaturregimen. Kuba är inget föredöme för andra länder, oavsett avtryck i ekologin eller inte.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se