2010-04-21

Förbu(n)den och skolorna

Debatten rasar vidare om ungdomsförbunden och skolorna. Efter Skolverkets utlåtande i frågan har tyvärr många rektorer dragit slutsatsen att inga ungdomsförbund ska få besöka skolorna. Skolverkets direktiv gick mycket klokt ut på att inget urskiljande ska göras, antingen släpper man in alla eller ingen. Den enkla vägen har tyvärr blivit den normala för många. Både MUF och SSU uttalar sig och igår gjordes ett inslag på Aktuellt där även jag kommenterar (ca 22 min in i klippet) frågan.

Rektorers obefogade rädsla för, får man förmoda, Sverigedemokraterna lägger sig som en våt filt över den politiska debatten bland Sveriges skolungdomar. Istället för en livlig och verklig politisk debatt mellan politiska visioner möts Sveriges ungdomar istället av världens ängsligaste metadebatt om vilka åsikter vi ska kunna debattera och bemöta.

Det demokratiska samhället får inte vara såhär sårbart, det bådar inte gott.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se