2010-04-29

Det måste löna sig att anställa

"Man får nog anstränga sig lite för att få försörjningsstöd," sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin igår vid en pressträff.

Att ställa höga krav är ingenting jag principiellt vänder mig emot så länge det finns ett bra och individuellt behovsanpassat stöd för de som vill ha det. Jag tror ju på människors möjlighet att lyckas om man bara ger dem förutsättningar för att kunna göra det.

Vad gäller Littorins uttalande kopplar till de nya Moderaternas arbetslinje finns det dock goda anledningar att vara skeptisk. Visst för att man alltid bör bekämpa fusk - i synnerhet när det gäller skattepengar - och nog för att Sverige förmodligen skulle må bra av en något mindre stat, men det felet när det gäller dagens höga arbetslöshet har ju knappast att göra med att människor inte vill arbeta. Istället är det stora problemet att företag inte vill anställa.

För att driva en företagsvänlig politik krävs inte bara fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter, utan också, som jag brukar ta upp, sänkta ingångslöner, decentraliserade kollektivavtal, ökad lönespridning, flexibel arbetsmarknad och generellt mindre lagstiftning för företag, i synnerhet för de små företagen.

Littorin framhäver vikten av att det måste löna sig att arbeta. Men han får inte glömma bort det som nu bör ges högsta prioritet i arbetslöshetsfrågan: att det måste löna sig att anställa.

Samma tema: Metro, Erixon.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se