2010-04-12

Högre krav leder till högre kvalitet

Den borgerliga alliansen vill införa lärarlegitimation från och med år 2012. På DN Debatt skriver de fyra partiledarna att de vill se "högre krav för att komma in och högre krav för att ta examen". Överlag är regeringens förslag goda nyheter. Arbetet för att förbättra undervisningen genom att förbättra lärarutbildningen och säkra kvaliteten i skolorna är särskilt viktigt då den svenska skolan halkat efter under en lång tid.

Det är också mycket positivt att regeringen ser helheten och vikten av att högre krav på elever kombineras med högre kvalitet på lärare. Även Socialdemokraterna välkomnar regeringens förslag. Marie Granlund, utbildningspolitisk talesperson (S), säger till TT om att införa yrkeslegitimationer för lärare:
Det är jättebra. Undervisningen kvalitetssäkras för varje elev.
Dock bör man vara försiktig med att lägga alltför stor vikt vid just yrkeslegitimationer. Ett införande av dessa förväntas visserligen leda till högre lärarlöner - vilket är mycket positivt - men utbildningssystemet är mycket komplext, och resultaten av olika reformer är både svåra och tar lång tid innan man kan mäta. Lärarkvaliteten påverkas av fler faktorer än yrkets status, och yrkets status påverkas av fler faktorer än lärarlegitimationen.

Dessutom finns det ett par risker med yrkeslegitimationen som man inte bör glömma bort. Ett problem som bland andra PJ Anders Linder på SvD tar upp är att alla som blir godkända på lärarutbildningen får legitimation. För att yrkeslegitimationer ska fungera förutsätter det att utbildningen ställer tillräckligt höga krav på blivande lärare, vilket man inte alltid har gjort hittills. Det är därför av yttersta vikt att den kvalitetssäkring av lärarutbildningen som påbörjats av den borgerliga regeringen fortsätter. Mer dramatiska åtgärder behövs för att öka statusen och lönenivåerna på läraryrket.

Samma tema: AB, EXP, DN1, SvD, Andersson, Froby, Pettersson, Fredriksson, Darell, Klamberg, CL, Scaber, Edholm, Fagerberg, Gustafsson, Olsson, Engström, Persson, Yngman, Haddad, Jönsson.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se