2010-04-23

Sveriges arbetslöshet vs EU:s arbetslöshet

För att spinna vidare på föregående inlägg om felaktiga påståenden från vänster kan jag också passa på att försöka reda ut frågan om Sveriges arbetslöshet har ökat snabbare än övriga Europas.

Eurostats säsongsrensade statistik visar att EU 27 år 2006 hade en arbetslöshet på 8,6 procent. I Sverige var den 7,9 procent. Och den 26:e februari var motsvarande siffror 9,6 respektive 9,0 procent. Inom EU 27 har den på fyra år ökat med 1,0 procent och i Sverige med 1,1 procent.

Men i och med att statistiken inte är på årsbasis utan månadsvis är skillnaden alldeles för liten för att man ska kunna dra några slutsatser. Att hävda att Sveriges arbetslöshet stiger snabbare än övriga Europas är att använda skrämselpropaganda.

Karine Raoufinia, som arbetar med arbetsmarknad och prisbildning på Konjunkturinstitutet, säger följande till SvD om just dessa siffror:
Det är en väldigt liten skillnad och man måste ta hänsyn till osäkerhet i data.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se