2011-07-22

Trötta borgerliga förvaltare

Det har varit en del diskussioner om borgerlig identitet, vad som knyter samman olika borgerliga politiska strömningar och om man ens ska använda ordet. Diskussionerna som PJ Anders Linder hade på SvD:s ledarsida under våren och som resulterade i ett stort antal ledarartiklar blev även till ett seminarium som senare sändes på Axess Tv. Hela kan nu ses här.

Jag deltar med ett anförande om borgerlig metapolitik, vad borgerlig identitet kan vara och om det finns några problem med hur den samlade borgerligheten agerar i Sverige idag. Min slutsats är delvis att borgerligheten, möjligen representerad av Alliansen och dess företrädare är för materialistisk och "ekonomistisk". Man är helt enkelt bra administratörer men saknar inflytande på många arenor i samhället som inte är direkt politiska. Detta menar jag är ett problem som måste lösas. För enkelhetens skull talar jag om problem som jag tror är giltiga för både liberala och konservativa och alla däremellan.

I samma del som jag själv talar kan man även lyssna på Jan Erik Larsson tala om näringslivets arbete, Alice Teodorescu om meritokrati samt Fredik Haage om kulturen. Även övriga avsnitt från dagen rekommenderas.

2011-07-20

Axess om integrationspolitikens tillkortakommanden

Deltog under Almedalen i en diskussion arrangerad av Axess om integrationspolitikens tillkortakommanden. Övriga deltagare var Tino Sanandaji och Paulina Neuding, moderator var Dick Erixon. Ett spännande samtal och intressanta anföranden. Tyvärr rann tiden iväg och flera frågor som påbörjades hann aldrig avslutas. Se hela här.

Även senaste numret av Axess behandlar detta tema, "Den enfaldiga multikulturalismen". Flera va artiklarna ligger ute på nätet. Vill passa på att även tipsa om det Engelsbergsseminarium som jag deltog i under våren där jag pratade om integrationspolitiken, identitet och gemenskap. Hela ligger ute på Axess play.

Mer om Folkpartiets framtid

Skrev under Almedalsveckan två artiklar om Folkpartiets framtid, dels en om möjligheterna och dels en om problemen med partiet. Den mer kritiska publicerades i Svt Debatt:
Det finns inga fläckfria liberala partier, det praktiskt politiska arbetet tillåter inte en hundraprocentig ideologisk renlärighet. Med det sagt måste alltid målet för ett liberalt parti vara att minska den politiska makten till förmån för den ickepolitiska. För Folkpartiets del innebär det även att hitta fler liberala kärnfrågor. Det håller inte att enbart vara ett, förvisso starkt, skolparti. Man måste hitta fler frihetsfrågor. Väljarna ser idag att partiet behåller sin profilfråga och inte rör sig framåt. Klarar man inte av detta reptrick är man snart reducerat till ett departementsparti och inget annat.
Den positiva i Politikerbloggen:
Genom nystartsjobb och arbetskraftsinvandring, språktest och medborgarskapskurs öppnas arbetsmarknaden upp och betydelsen av medborgarskapet och språket markeras. Folkpartiet är det enda parti som både erkänner integrationspolitikens misslyckande och kommer med konstruktiva lösningar. LUF vill än mer – genom att pröva hur välfärdsstaten måste förändras för än friare invandring men aldrig hemfalla åt värderelativism tar vi ställning för både öppna gränser och öppna värderingar.

Nyliberalers eländiga musiksmak

I en recension av Mattias Svenssons "Glädjedödarna" i SVD fastnade av någon anledning recensenten i något skumt resonemang om nyliberalers eländiga musiksmak. Ingen verkade förstå vad recensenten menade men det räckte för mig och Johan Norberg att göra en spellista med namnet "Nyliberalers eländiga musiksmak". Spellistan uppmärksammades på DN:s ledarsida i en liten notis. Det tyska innehållet skulle tydligen få Karl Marx att gillande svänga på skägget. Lyssna på hela här.

Om den borgerliga integrationsdebatten

Skriver krönika i Sundsvalls Tidning om den borgerliga integrationsdebatten:
Vad som hänt i den borgerliga integrationsdebatten under 2000-talet är inte att man gett efter för främlingsfientliga grupper. Tvärtom, genom att börja skapa sig en egen problemformulering och en självständig analys har man kunnat förändra de politiska målsättningarna. Den förändrade synen på arbetsmarknaden, medborgarskapet och välfärden är inte en genväg till främlingsfientlighet. Det är en allvarlig omvärdering av de utmaningar som ett mångkulturellt samhälle ställs inför. Samtidigt står vänstern kvar på samma plats och anklagar för rasism och legitimering av Sverigedemokraterna.
Läs gärna hela!

Utopins godhet

Skriver i senaste NEO om utopier och hur ondska är något tidsbundet som man sällan får perspektiv på:
Alla levande varelser är på jakt efter en bättre värld” skrev Karl Popper i en av sina sista böcker, In Search of a Better World från 1994. Just på grund av sin allmänmänskliga natur är den utopiska hållningen farlig. Insikten är viktig eftersom den visar att ingen är immun mot den. Det var inte illvilja som förde Celina Budzynska och hennes kamrater till Sovjet, inte heller var det ren ondska som tvingade henne till de sibiriska fånglägren. I alla stora världsförbättrande projekt finns en bristande ödmjukhet och en total säkerhet om sakernas tillstånd. Idealismen och den absoluta sanningen är granne med tyrannin.
Läsa gärna hela i det nya numret som nu finns ute. Allt finns inte på nätet! Spännande nummer med rättigheter som specialtema.

2011-07-12

Inga mer kärnkraftverk och köttskatt?

Är något märkligt citerad i en intervju i Miljöaktuellt. Titeln på intervjun lyder "det blir inga nya kärnkraftsreaktorer". Ett par förvånade personer har frågat mig om LUF har börjat bli kärnkraftsmotståndare. Så är det inte. Däremot menar jag i intervjun, vilket tyvärr inte framgår att det är en fråga om kostnader och att man måste vara realistisk med vad som kommer att ske.

Min oro är att det är på tok för dyrt för att bygga nya kärnkraftverk i Sverige och att processen aldrig kommer komma igång på grund av just kostnaderna. Det är alltså inte en åsikt om huruvida det bör byggas nya kärnkraftverk eller om nya reaktorer ska byggas.

Jag ser hellre att det byggs ny kärnkraft eller att nya reaktorer öppnas (eller att gamla renoveras och inte läggs ner). Alternativt, som vi sett i Tyskland, när grön politik får råda är att fossila bränslekällor får dominera. 20 gigawatt kolkraftverk ska byggas. De beräknade utsläppen väntas bli mellan 170 och 400 miljoner ton koldioxid. Den gröna omställningen är helt enkelt inte så snabb som pamfletterna vill få oss att tro. Att stänga ner kärnkraften är inte en bra idé, den behövs samtidigt som byggandet av förnyelsebara energikällor fortsätter.

Dessutom verkar intervjuarens klippande i artikeln även framställa mig som en vän av köttskatt (mitt svar nedan):
Men vi kommer kunna ställa om, det är jag övertygad om. I och med att vi nu går mot ett peak everything måste marknaden bli tvungen att hitta alternativ. Med politikens hjälp kan vi skynda på den här processen, till exempel genom att låta förorenarna bära sina kostnader. Ta köttätande. Ett monumentalt slöseri, en sjuk felprioritering av odlingsmark. Det är helt fruktansvärt. Jag tror inte det går att förbjuda människor att äta kött, därför kommer jag heller inte att försöka och det är heller inte liberalt. Men det är ofrånkomligen en nödvändighet att vi minskar och till viss del slutar äta kött.
Att de som släpper ut mycket ska bära sina kostnader är inget konstigt. Men med köttätandet som exempel kan man tro att det är en köttskatt jag efterfrågar. Så är det inte. Däremot menar jag att köttproduktion inte alltid är det mest optimala användandet av odlingsmark. På sikt ser jag det som ofrånkomligt att vi använder mer odlingsmark till grödor och inte boskap eller odlande av spannmål som äts av djur. På horisonten finns kanske även in vitrio kött som öppnar upp helt nya dörrar.

2011-07-04

Almedalen

Deltar under veckan i en rad seminarier och paneler i Almedalen, nedan ett urval:

Tisdag
Integrationspolitikens tillkortakommanden
Axess Magasin
5/7 2011 09:00 - 10:30 / S:ta Karins kyrkoruin, Stora Torget
Paulina Neuding, chefredaktör, Magasinet Neo. Adam Cwejman, förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet. Tino Sanandaji, chefsekonom, Captus. Moderator, Dick Erixon.
Panelsamtal med alliansungdomsförbunden

Isola Bellas trädgård, Södra Kyrkogatan 20
15.00-15.45

Panelsamtal med alliansens ungdomsförbundsordföranden "Hur ska alliansen vara relevanta för unga väljare 2014"

Unga och bilen

5/7 2011 17:45 - 18:45
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, Högskolans café

Unga politiker förhåller sig inte till bilen på samma sätt som äldre politiker. Vi frågar ut representanter för ungdomsförbunden om hur de ser på mobiliteten i framtidens samhälle och vilken roll bilen spelar.

Medverkande:
Adam Cwejman ordförande Liberala ungdomsförbundet. Gustav Kasselstrand, förbundsordförande Sverigedemokratisk Ungdom. Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund. Tove Liljeholm, förbundsstyrelseledamot Ung vänster. Utfrågare, Charlie Magnusson & Daniel Kolm MRF.

Onsdag

Framtidens Svenska utrikespolitik

6 juli, 12.15 - 13.30 (lättare förtäring serveras från 11.30)
Krukmakarens Hus, Frälsningsarmén, Mellanvägen 21

Debattörer: Alla ungdomsförbundsordföranden

Claes Arvidsson, ledarskribent, SVD
Anders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet
Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Måns Adler, grundare och VD, Bambuser Javeria Rizvi Kabani, projektledare för Young Leaders Visitors Program, Svenska institutet Frida Vernersdotter, ordförande UFS

Ungdomsarbetslöshet – är lägre ingångslöner rätt väg?

Folkpartiet Skåne i samarbete med tankesmedjan Timbro

Välkommen på seminarium på temat: på Folkpartiets dag under Almedalsveckan. Timbrorapporten "Bidrag - vägen till arbete? Presenteras avnationalekonomen Jenny von Bahr, WSP Analys&Strategi.

Onsdagen den 6 jul ikl 14-15
Folkpartiet Gotlands lokal, S:T Hansgatan 18 Visby

Säkerhetspolitiskt Sommartorg genom Amnesty

6/7 2011 20:00 - 21:00
Restaurang Hamnplan 5

Fyra ordföranden för politiska ungdomsförbund gör på ett lekfullt sätt egna framtidsspaningar om mänskliga rättigheter och som vanligt för att något ska vara en trend krävs tre samtida exempel.

Adam Cwejman, FPU. Erik Bengtsboe, MUF. Jytte Guteland, SSU. Rebecka Carlsson, Grön Ungdom. Spaningsledare, Fredrik Kron kampanjchef, Amnesty.

Torsdag

Politikernas frågor till Gud

Tidningen Dagen och Frälsningsarmén, "(G) som i Gud"
7/7 2011 10:00 - 11:30
Krukmakarens hus, Mellangatan 21

Vilka frågor skulle våra förtroendevalda vilja ställa till Gud? Bryr han sig om infrastrukturfrågor, utbildningspolitik eller hur det går när utländska styrkor bombar i Libyen? Eller deras personliga bekymmer? Präster och pastorer resonerar med politikerna om deras funderinga

Adam Cwejman, ordf, Liberala Ungdomsförbundet. Gustaf Björkman, pastor, Missionskyrkan. Lena Tellebo, pastor, pingströrelsen. Jakob Tronêt, kyrkoherde, Svenska kyrkan. Anders Flanking (C), riksdagsman. Anne Marie Brodén (M), riksdagsman.

Abortdebattens spelregler

Svenska Evangeliska Alliansen
7/7 2011 13:00 - 14:30

Fartyg i Visby hamn, Elida

Vad är tillåtet när man diskuterar aborters vara eller inte vara? Finns det skäl att inte debattera abort i dagens samhälle?

Adam Cwejman, LUF, Mats Selander. Nasrin Mosavi Sjögren, Människorätt för ofödda. Anna Ardin, ordförande, Hjärta - troende socialdemokrater i Stockholm. Kristina Ljungros, ordförande, RFSU. Moderator: Stefan Swärd, pastor.

Ungdomsarbetslösheten och fribeloppet

Student Consulting
7/7 2011 14:00 - 16:00
Hamngatan 3 (Svenskt Näringslivs trädgård)

Extraarbete under studietiden förbättrar chanserna att få jobb efter examen och ses som en god merit hos kommande arbetsgivare. Samtidigt begränsas studenterna av fribeloppsgränserna i studiemedlen. Nivån på fribeloppet har höjts, men varför inte avskaffa det helt?

Tobias Lindfors, vd och grundare, StudentConsulting. Malin Sahlén, nationalekonom, Svenskt Näringsliv. Adam Cwejman, ordförande, Liberala Ungdomsförbundet. Nima Sanandaji, vd, Captus. German Bender, utredare och talskrivare, TCO.


 
Blogg listad på Bloggtoppen.se