2011-07-22

Trötta borgerliga förvaltare

Det har varit en del diskussioner om borgerlig identitet, vad som knyter samman olika borgerliga politiska strömningar och om man ens ska använda ordet. Diskussionerna som PJ Anders Linder hade på SvD:s ledarsida under våren och som resulterade i ett stort antal ledarartiklar blev även till ett seminarium som senare sändes på Axess Tv. Hela kan nu ses här.

Jag deltar med ett anförande om borgerlig metapolitik, vad borgerlig identitet kan vara och om det finns några problem med hur den samlade borgerligheten agerar i Sverige idag. Min slutsats är delvis att borgerligheten, möjligen representerad av Alliansen och dess företrädare är för materialistisk och "ekonomistisk". Man är helt enkelt bra administratörer men saknar inflytande på många arenor i samhället som inte är direkt politiska. Detta menar jag är ett problem som måste lösas. För enkelhetens skull talar jag om problem som jag tror är giltiga för både liberala och konservativa och alla däremellan.

I samma del som jag själv talar kan man även lyssna på Jan Erik Larsson tala om näringslivets arbete, Alice Teodorescu om meritokrati samt Fredik Haage om kulturen. Även övriga avsnitt från dagen rekommenderas.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se