2011-08-03

Efter kongressen

I söndags avslutades Liberala ungdomsförbundets kongress. Jag fick förtroende att fortsätta leda förbundet och är fantastiskt glad över detta. Givetvis präglades hela kongressen, som inleddes under onsdagen med en förkongress för nya medlemmar, av händelserna i Norge. Även om det var vissa som var oroade över säkerheten var det självklart att vi skulle genomföra kongressen. Vi inledde kongressen med en tyst minut, dessutom uppmanades alla medlemmar som inte befann sig på kongressen att delta i den ljusmanifestation som arrangerades i Stockholm av SSU, i dessa tider är det viktigt att alla demokrater samlas och är enade.

För många som deltog kändes det istället som att det var extra viktigt att just nu genomföra kongressen och behandla alla motioner. Vi fick tre dagar med intensiv motionsbehandling och spännande samtal om alla möjliga ämnen. Sista dagen antog vi traditionellt ett kongressutlåtande som följer:
Liberala ungdomsförbundet avslutar idag sin 70:e kongress. Vi gör det med stolthet. I dessa tider när den öppna demokratin är under attack och när politiskt aktiva unga mördas för sin idéer är det mer än viktigt att vi sluter ihop och manifesterar våra övertygelser. Händelserna i Norge har påmint oss om att demokratin och det öppna samhället aldrig kan tas för givna.

I fredags deltog många av de LUF-medlemmar som inte närvarade på kongressen i en av SSU arrangerad manifestation i Stockholm för öppenhet och demokrati. För oss är det givet att samarbeta över de politiska gränserna för att försvara de idéer om det toleranta och öppna samhället som vi alla håller kärt.

Det är det självklart att politiska ungdomsförbunds kongresser bryter nya idéer och tankar ur de oländigheter som våra respektive ideologier är. Så har även skett i Landskrona men det bestående intrycket är att det nu är de mest självklara friheterna och tankarna som måste försvaras. Den unkna nationalismen har visat sitt ansikte i Europa igen - de liberala idéer om människans okränkbara rättigheter är mer aktuella än någonsin.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se