2011-08-11

Abortmotstånd

Kommenterar i Tidningen Dagen användandet av bilder på aborterade foster som ett led i strävan mot fri aborträtt:
Metoden gör att man inte får någon bra ingång i diskussionen. Det säger ordföranden i Liberala ungdomsförbundet, Adam Cwejman om "antiabortlastbilen".

Adam Cwejman säger att abortfrågan inte är självklar för honom, som rättighetsbaserad liberal, och är en av de svåraste filosofiska frågorna.

Men han tror att metoden försvårar diskussionen, att det blir kontraproduktivt.

- Jag tror det provocerar mer, säger han. Tanken är väl att det ska tala till människors instinkter och det är sällan ett bra sätt att avgöra en så svår filosofisk fråga. De sätter ribban på fel höjd i debatten.

Han säger att metoden används i många sammanhang, till exempel för att upplysa om Förintelsen eller för om rökningens farlighet.

I några fall kan han dock se att den fungerar, till exempel när djurrättsaktivister visar bilder på döda och skadade minkar. Men han anser att MRO är i sin fulla rätt att agera som de gör.

-De tycker att det är massmord och då kan man inte klandra dem att de gör allting för sin sak, även om man inte håller med dem, säger Adam Cwejman.

-Min omtanke är om den här typen av debatters saklighet och nykterhet. Jag vill att ingångsvärdet ska vara sådant, även i frågor som är väldigt upprörande.
Något som utelämnades, ur en i övrigt korrekt återgiven intervju, är att jag fullt ut stödjer dagens lagstiftning. När man citeras med att säga att man inte tycker att en fråga inte är självklar eller enkelt innebär inte att man inte har en åsikt i frågan.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se