2011-08-22

Replikskifte på Drugnews

Per Johansson, generalsekreterare i Riksorganisationen för narkotikafritt Sverige skrev nyligen en kritisk artikel på Drugnews om LUF:s beslut på kongressen att verka för avkriminalisering av bruk av narkotika och legalisering av cannabis:
Om man följer den internationella debatten om narkotika¬politik dyker termen "harm reduction" – skademinskning – upp hela tiden. Men jag kan inte påminna mig att jag sett någon som menar att detta skulle vara ett motiv för att legalisera cannabis. Harm reduction brukar så gott som alltid vara relaterat till opiatmissbruk.
Jag svarade Johansson i en replik på Drugnews:
Uppenbart är att Johansson inte tagit sig tiden att läsa in sig på forskningen om skadereduktion eller helt begriper vad begreppet innebär. Forskningen som berör skadereduktion rör sig alltifrån sprututbytesprogram, handelsteorier om minskning av smuggling till frågor som berör alla möjliga droger, och är inte begränsat till opiater. Är Johansson inte övertygad kan han exempelvis göra en sökning i Harm reduction journal. En sökning på skadereduktion och cannabis genererar en hel serie med artiklar. Men vad handlar egentligen skadereduktion om? Egentligen är det lätt: man söker den mest effektiva vägen till minskning av skador på människor och samhället i stort.
Läs gärna hela. jag bemöter både kritiken mot avkriminalisering men även frågan om legalisering. Två frågor som jag menar är förenade med varandra och som motiveras likvärdigt av skademinimeringsargument.

Nu har Johansson fått in en slutreplik. Johansson väljer där att helt ignorera mina argument för avkriminalisering och legalisering. Inget av det jag bemöter i Johanssons inledande inlägg bemöter han i det sista. Johansson väljer helt ignorera att jag faktiskt både argumenterar för avkriminalisering och legalisering utifrån skadereduktionsargument. Istället tror han att jag försöker blanda bort korten. I ett stycke som mest är hånfullt skriver han:
Skriver Adam Cwejman så långt och invecklat om så mycket annat än legalisering av cannabis därför att han innerst inne inser att fler unga människor skulle röka på och därmed ta skada om LUF:s förslag blev verklighet?
Nej jag skriver långt och (beroende läsaren möjligen?) invecklat eftersom Johansson skriver så mycket i sitt inledande inlägg som behöver bemötas. Vad Johansson inte förstår ett dyft av är att frågan om legalisering främst inte är en fråga för Europa utan för länder i Centralamerika, Sydamerika och Asien där produktionen är i händer på oerhört förmögna narkotikakarteller.

Avkriminalisering av bruk är främst ett led i att minska skadeverkningarna i de länder där narkotika främst konsumeras. Legalisering är ett sätt att dra undan benen på de som producerar narkotikan. Den första frågan är främst av en socialpolitisk natur, den senare av säkerhetspolitisk sådan. Uppenbarligen har Johansson svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man kan argumentera för partiell avkriminalisering av bruk av alla droger samtidigt som man verkar för legalisering av en eller flera droger, detta dessutom i olika länder. Johanssons argumentation visar inget annat än att han helt enkelt inte begriper vad det handlar om.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se