2011-08-11

Övervakningen ökar, regeringen blundar

Skriver tillsammans med LUF:s vice ordförande Linda Nordlund i Uppsala Nya Tidning om biltullarna i Stockholm och hur information från dessa används i ett helt annat syfte än de var avsedda för:
Skepsisen mot införandet av stora övervakningssystem är tudelad: med alla stora uppsättningar redskap finns alltid risken för ändamålsglidningar. Det är inte säkert att de som instiftar olika typer av övervakningssystem alltid är de som kommer att vara ansvariga för dessa. Ett löfte från politiskt eller polisiärt håll, som när biltullarna skapades, kan några år senare vara bortglömt eller ignoreras av makthavare. För att förhindra att så sker kan man antingen inrikta sig på annan typ av övervakning som lättare säkras, eller att sätta upp garantier vid själva instiftandet av lagarna. Regeringsbeslutet att ge polisen tillgång till biltullarnas övervakningskameror gör det plågsamt uppenbart att den senare modellen helt har havererat.
Den ändamålsglidning som regeringen lovade aldrig skulle ske har nu genomförts. Tystnaden är total. Rekommenderas läsning är ändå Gunnar Andréns (fp) artikel på Brännpunkt. Det är betryggande att ha en ledamot som Gunnar Andrén i riksdagen.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se