2010-04-16

Politiska partiers närvaro i skolan

Henrik Bredberg slår ett välkommet slag för politiska partiers närvaro i skolan:
[N]yckelord från Skolverket är att skolorna bör arbeta ”aktivt och medvetet” med partiers medverkan.

Vart leder ett ensamt bokbord? Förbered noga, gör en riskbedömning – om nödvändigt med polisen, integrera gärna politikerbesöket i undervisningen, släpp fram diskussioner i ordnade former.

Svårt? Jobbigt?

Ja. Vem har sagt att demokrati är enkelt?

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se