2010-04-15

Sprututbytesprogam i Göteborg

Mycket välkommet att Folkpartiet i Göteborg tagit initiativ till ett sprututbytesprogram. Försiktigt och förstående närmande till personer med missbrukarproblem är betydligt klokare än den tvångspolitik som ibland kommer från borgerligt håll.

Det viktiga i missbrukarvård är framförallt att få kontakt med missbrukare, människor som befinner sig, frivilligt eller av händelse, långt bort från samhället. Att få förtroende för samhället och vården är första steget till att leva ett liv fritt från problematisk konsumtion av droger.

Hälsoaspekten kan inte heller underskattas. Att få tillgång till rena sprutor kan bespara människor mycket lidande som annars riskerar att smittas av både Hepatit och HIV.

Förslaget är ett tecken på att man på allvar sätter människors bästa i fokus, inte idéer om nolltolerans eller tom symbolpolitik i främsta rummet.

Förhoppningsvis tar alla delar av Folkpartiet lärdom av Göteborgarna.

Samma tema: Pär Gustafsson, Kristina Palmgren, Helene Odenjung.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se