2010-04-08

Kravliberalism

I tid och otid får jag frågan hur jag står ut med en pseudofascistisk partiledare som vevar med batongen och bara ställer krav hela tiden. Oftast suckar jag bara och gör en pacepalm.

Men ibland, bara ibland, får jag för mig att streta emot. Då brukar jag, fast betydligt mindre elegant, och utan att påstå att Ingmar Bergman är min polare säga något av följande:
Från mycket unga år begrep jag att allt av värde som skapats i västerlandet har tillkommit inte genom sänkningar, utan höjningar av kraven på en själv. Nu heter det att ungdomarna skall undvika att kräva så mycket av sig själva, de skall acceptera sig som de är, med alla sina brister - även min vän Ingmar Bergman har nog den åsikten. Jag tror att raka motsatsen är det riktiga. Människan skall anstränga sig: överanstränga sig, ställa till synes orimliga krav på sig själv, ty först då lär hon känna sina egna finaste och starkaste resurser. Ingen känner rätt sina resurser som lever i evig kompromiss, som aldrig - svindlande och rädd - ställer sig inför en uppgift som omöjlig, övermänsklig. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Beethoven - skulle de ha kunnat åstadkomma de ringaste av intresse, om de lytt en modern tids vulgära slogan om att undvika krav och ansträngning? Om de sedan blev neurotiska på kuppen - så vad? Verket står där.
Orden är Sven Stolpes. Man bör fundera på hur radikalt det är att ställa krav på människor i dagens Sverige. Egentligen handlar det ju inte om tvång, utan bara om att ha höga förväntningar på människan.

Har det något att göra med liberalism då? Absolut. När ett samhälle tappar hoppet om att enskilda individer kan förverkliga sina drömmar och förändra sina liv blir kravställandet ondskefullt.

Men just för att liberalismen sätter stor tilltro till den enskilda människan blir det så viktigt att ställa krav. Inte på staten, inte på samhället, utan på individen. För liberalismen är utveckling viktigt, och man tenderar att nå längst och lyckas bäst när man kombinerar piska och morot. Människor behöver inte bara stöd och hjälp - vi behöver även krav.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se