2010-04-21

Vikten av att vara supertydlig

Paulina Neuding skrev en artikel i SvD för ett tag sedan. Hennes poäng var att brottstatistiken bland invandrare inte är huggen i sten. Inget gudagivet dekret har alltså gjort invandrare till mer brottsbenägna:
Invandrare behöver alltså inte vara mer ­benägna att begå brott, trots alla svårigheter det innebär att börja om i ett nytt land uppryckt med rötterna. Om detta borde man även i Sverige kunna föra en debatt som leder till konstruktiva åtgärder.
En öppning för förändring ges, perspektiv på hur det ser ut i andra länder levereras. Framförallt hanteras ett svårt ämne på ett välavvägt och sansat sätt. Med andra ord: nivån på samtalet höjs ovanför det tonläge som vanligtvis råder. Men reaktionen? Via Ingerö hittar jag till Gunilla Brodrej på Expressen:
Neuding vill ha förklaringar för att kunna bemöta främlingsfientliga krafter. Som om det hade varit en god idé att börja analysera judarnas tillgångar när nazismen växte fram. Om Neudings syfte är att skapa opinion för ett öppnare samhälle inställt på att ge flyktingar asyl och invandrare arbete och bostad så föreslår jag att hon skriver det fortsättningsvis.
Ibland är citat så talande att de inte kräver förklaring. Det är lite som när man lagar mat och helt plötsligt känner att råvaran står på egna ben, att det inte finns något mer att tillägga. Gunilla Brodrejs text är precis på det sättet.

Rubriken löd: "Vikten av att vara tydlig". Tydligt är att det är personer som Gunilla Brodrej som oavkortat och direkt leder till att främlingsfientliga får problemformuleringsprivilegiet.

För den som inte tycker att Neuding var tydlig nog vill jag påminna om denna artikel hon skrev förra året. Det ska gå att prata om integrationspolitik och brott på ett konstruktivt sätt, även i Sverige.

Är det i ett land eller i ett skämt jag lever, undrade Anna Anka. Det undrar jag med.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se