2010-06-22

Invandringen och Sverige

En rad framträdande fackföreningar och branschorganisationer skriver om invandringens vinster i Sverige:
Var tredje apotekare, var fjärde läkare och tandläkare, var femte universitetslärare, kemist, fysiker, astronom, historiker och statsvetare samt var tionde ingenjör i Sverige är utrikes född. Över 70 000 utrikes födda arbetar inom vård och omsorg, drygt 30 000 arbetar som lärare på skolor och högskolor. Det är Sveriges öppenhet mot omvärlden som tagit oss dit vi är idag. Det är även vägen för framtiden. Genom öppenhet kan Sverige ytterligare stärka sin konkurrenskraft och skaffa resurser för att möta de stigande behoven av bland annat vård och omsorg för den åldrande befolkningen.
Samtidigt kan man läsa regeringens utvärdering av integrationspolitiken under de senaste åren:
I motsats till en vanlig föreställning har utvecklingen på arbetsmarknaden för utomeuropeiskt födda sammantaget varit positiv under de senaste tio åren. Arbetslösheten har sjunkit och sysselsättningen har ökat stadigt under perioden. Fattigdomen definierad som den andel av befolkningen som lever under normen för försörjningsstöd har minskat, särskilt bland utomeuropeiska invandrare. Detta har dock skett från höga utgångsnivåer.
Invandringen ska kunna vara lönsam för Sverige och lyckad. Än en gång: det handlar om arbetsmarknadens utformning, den tid det tar att passa byråkratins spärrar och till slut det ansvar som ligger på individen.

En Sverigedemokratisk integrationspolitik existerar inte, de nöjer sig med att stänga gränsen. Vänsterns integrationspolitik har alltför länge gått ut på att genom offentliga pengar minska konsekvenserna av den tidigare misslyckade integrationspolitiken, i grunden har inga strukturella förändringar erbjudits förutom mer pengar.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se