2010-06-15

De rödgrönas enorma SMS-lån

Sveriges framtid skapas genom satsningar, satsningar, satsningar... Det är de rödgrönas budskap för ett Sverige som ska skapa jobb.

Detta är det enkla budskap de rödgröna har. Inte på något sätt försöker man komma åt förutsättningarna för en god ekonomi i Sverige, inte i en paragraf försöker man resonera kring hur alla satsningar ska finansieras. Inte i ett ord försöker man komma åt de strukturella problemen på arbetsmarknaden.

De rödgrönas utspel är samma gamla visa som jag i varje debatt hör de rödgröna ungdomsförbunden sjunga.

Bara man kan lova tillräckligt mycket, bara man kan lova mest pengar, sätta sedelpressen på högsta växel - då kan man lyfta Sverige ur krisen. Men ingen har någonsin lyft sig i sina egna skosnören och pengar skapas inte från intet.

Någon behöver arbeta, betala skatt och konsumera. Pengar måste stanna i Sverige, budgettak måste hållas och pengar måste investeras privat för att statskassan ska förbli fylld.

Carl B Hamilton (fp) skriver klokt om det visionslösa i de rödgrönas förslag:
Men all offentlig expansionen finansieras antingen genom ökad upplåning (dvs. framtida generationer betalar på en växande skuld) eller höjda skatter (som ofta pressar ned lönsamhet och hushållsinkomster idag).

Det för vänstern självklara svaret, men som inte står i artikeln, är höjda skatter. Oppositionen har frågat allmänheten om sänkta skatter ger fler jobb. De borde också ha frågat om svenskarna tror att höjda skatter ger fler jobb eftersom det är deras underförstådda alternativ.

Vänsterpartierna presenterar därmed en ny kvasisocialistsk vision: De vill behålla marknadsekonomi men jobben ska skapas och ackumuleras i den offentliga sektorn. I slutändan får vi en kvasisocialiserad arbetsmarknad där sysselsättningen görs helt beroende av den offentliga sektorns utveckling.
På samma tema: Per Alternberg, Mark Klamberg, Livskraft och politik, Per pladdrar på, Pophöger. EX, SVD, SVD2, Carl B Hamilton, SVD:s ledarblogg, AB.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se