2010-06-18

Mer kärnkraft!

Gårdagens goda nyhet:
Riksdagen sade med knapp majoritet ja i den historiska omröstningen om att nya kärnkraftverk får byggas. 174 ledamöter röstade ja och 172 röstade nej. Tre ledamöter var frånvarande och ingen avstod från att rösta. Beslutet innebär att nya kärnkraftverk får byggas i takt med att gamla verk stängs. Antalet reaktorer får inte överstiga dagens tio.
Debatten om kärnkraften kommer givetvis fortsätta. I synnerhet eftersom de rödgröna går till val tillsammans med ett parti som helt vill avveckla kärnkraften. I debatt efter debatt har jag ställt frågan till Grön Ungdom om hur de tänker göra för att ersätta hälften av Sveriges energiförbrukning när reaktorerna stängs ner.

Svaret är alltid detsamma: med hjälp av förnyelsebara energikällor. Gott så, det vill jag också. Men faktum är att Sveriges energi inte kan leva på vindkraftverk, tillgången är helt enkelt oförutsägbar och otillräcklig, inte än på långa vägar och därför är det oansvarigt att stänga ner kärnkraften nu. I synnerhet eftersom Sverige inte lever i en bubbla, många europeiska länder är nästan helt beroende av fossila bränslen vilket inte är bra, varken säkerhetspolitiskt eller miljömässigt.

Ett argument man dessutom ofta glömmer är uranet som oftast importeras från säkra länder och därför inte fluktuerar i tillgång och pris på samma sätt som oljan och gasen. Ni kan gärna försöka komma på ett pålitligt och demokratiskt land som har betydande mängder av de två energikällorna. Energipolitik är inte bara en miljöfråga, det handlar i stor utsträckning om vilka länder som vi gör oss beroende av genom att köpa energi. Läs gärna denna artikel (ett par år gammal) som diskuterar kärnkraftens ekonomiska fördelar:
One of the advantages enjoyed by nuclear power plant operators is security of supply. Uranium, the natural material for fuelling nuclear power plants, is plentiful and well distributed across the planet. Although, at present, annual uranium production provides only some 60% of reactor consumption, secondary sources, such as inventories of producers, utilities and governments, and ex-military materials, are sufficient to cover demand. In addition, the geopolitical distribution of uranium producers, which include such countries as Australia and Canada, greatly reduces the risk of the kind of market disruptions experienced during oil crises, for example.
På samma tema: SR, EX, EX2, Ex3, AB, Agneta Berliner, Mikael Persson, AB2, AB3, DN.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se