2010-06-23

Bildt och regeringen bör ta anklagelserna på större allvar

Skriver om Carl Bildt, Lundin Oil och den kommande förundersökningen som ska göras:

När nu åklagarmyndigheten beslutat att inleda en förundersökning mot Lundin Oil måste alla givetvis avvakta resultaten. Men det är även viktigt att inse vilka konsekvenser det får för Carl Bildt om det visar sig att Lundin Oil gjort sig medskyldiga till folkrättsbrott i södra Sudan. Visar det sig att Lundin Oil är skyldiga till medhjälp till folkrättsbrott, då är Carl Bildts dagar som utrikesminister räknade.

Undersökningar genomförda av ECOS (European Coalition on Oil in Sudan), som är en paraplyorganisation för femtio frivilligorganisationer som verkar i Sudan, visar att Lundin Oil etablerade sig i ett område där centralmakten hade svagt stöd. Utvinningen av olja krävde därför ett stort säkerhetspådrag och investeringen hamnade direkt i den pågående konflikten i området.

Det finns enligt ECOS tydliga bevis för att det finns ett direkt samband mellan oljeprospekteringen i södra Sudan och det folkmord som därefter genomfördes. Resultaten är fruktansvärda och antalet dödsoffer beräknas till 12000 i samband med stridigheter och konsekvenserna av dessa.

Ett företag kan enligt internationell lag hållas skyldigt eller medskyldigt till brottet om det fanns ett tydligt uppsåt, underlåtenhet att förhindra brotten eller en direkt koppling till förövarna. Konflikten i Sudan är inte Lundin Oils ansvar men genom att agera i området kan man ha gjort sig inblandad till den grad att företagets verksamhet kan ha varit en bidragande orsak till försämringen av läget.

ECOS-rapporten förkastas lite väl slappt av Carl Bildt på hans blogg. Bildt väljer att misstänkliggöra organisationens bevekelsegrunder istället för att bemöta rapportens innehåll i sak. Förhoppningsvis tar resten av styrelsen anklagelserna på betydligt större allvar. Bildt borde, med sin erfarenhet från Balkan, förstå att folkmord inte är något okomplicerat. Ofta finns många aktörer och det är inte alltid en svart-vit gräns mellan direkt och indirekt inblandade samt oskyldiga. Om Lundin Oil ställt sig på fel sida om den gränsen då ska man givetvis ställas till svars. Ett företag eller organisation som agerar i en konflikthärd riskerar alltid att bli insyltad i konflikten på ett destruktivt sätt.

Carl Bildt ska givetvis, likt alla andra anklagade, betraktas som oskyldig till motsatsen bevisats. Det är väldigt viktigt att en fråga som denna, som i högsta grad är politiskt sprängstoff, inte behandlas slarvigt. Det finns ingen poäng att i onödan politisera frågan, samtidigt är det mycket viktigt att göra det klart att Bildt ska behandlas rättvist. Att redan nu kräva avgång, innan någon förundersökning ens genomförts är oklokt på alla sätt.

Men om det visar sig att Bildt genom sin styrelsepost i Lundin Oil, aktivt deltagit i verksamhet som är brottslig eller underlåtit att förhindra sådan då gör han sig givetvis omöjlig som utrikesminister, både i den nuvarande eller en framtida regering. Det är viktigt från regeringens håll att detta signaleras, något annat vore bara oansvarigt. Om Sverige ska föregå med gott exempel i utrikespolitiken då måste vi börja med att bevisa att vi har en ansvarstagande utrikesminister.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se