2010-06-09

Ungdomens nykterhetsförbund visar människoförakt

I Stockholm har Moderaterna fått kalla fötter gällandes sprututbytesprogram, en fråga FP länge har drivit. Moderaternas feghet applåderas av Ungdomens Nykerhetsförbund.

Obekväma sanningar skiter Ungdomens nykterhetsförbund högaktningsfullt i när de bombastiskt och högdraget deklarerar,
Sprututbytesprogram och annan ”harm reduction” är inte bara ett sätt att acceptera missbruket, det är en metod som inte fungerar eller ser till medborgarnas behov. En blomma är det minsta hon är värd, det är dagens insats för folkhälsan, avslutar Vidar Aronsson.
UNF:s människoförakt når samma höjder som påven när de med moraliska skygglappar motarbetar preventivmedel i södra Afrika. Allt för sin moraliska visions skull. UNF drivs av idén om "nolltolerans" när det är uppenbart att det inte hjälper tunga missbrukare.

Sprututbytesprogram hjälper människor som behöver kontakt med sociala myndigheter och nära kontakter med vård och hjälp. Sprututbytesprogram är både en möjlighet att minska det direkta lidandet samtidigt som det öppnar upp för kontakt med rehabilitering och vård.

En lösning som uppenbarligen räddar liv och minskar lidande viftas bort med hänvisning till att det inte ser till "medborgarnas behov". Moral och poserande framför lösningar som faktiskt räddar liv på människor. Det är inte mer än rätt att Ungdomens nykterhetsförbund omedelbart drar tillbaka sitt pressmeddelande och ber om ursäkt.

Sprututbytesprogram har visat sig vara effektiva för att minska spridningen av aids och andra överförbara sjukdomar,
There is clear evidence that needle exchange programmes have reduced HIV transmission rates among injecting drug users (IDUs) in areas where they have been established. One of the most definitive studies of needle exchange programmes was carried out in 1997, focusing on 81 cities worldwide. It found that HIV infection rates increased by 5.9% per year in the 52 cities without needle exchange programmes, and decreased by 5.8% per year in the 29 cities that did provide them.
(Hurley S.F., et al (1997, 21st June), ‘Effectiveness of needle-exchange programmes for prevention of HIV infection’, The Lancet; 349(9068))
A study of HIV among IDUs in New York, between 1990 and 2001, found that HIV prevalence fell from 54% to 13% following the introduction of needle exchange programmes.
(Jarlais D., et al (2005, 19th October), ‘Reductions in hepatitis C virus and HIV infections among injecting drug users in New York City, 1990 – 2001’, AIDS 2005 19(3))
The World Health Organization (WHO) released a report in 2004 that reviewed the effectiveness of needle exchange programmes in many countries, and examined whether they promoted or prolonged illicit drug use. The results produced convincing evidence that needle exchange programmes significantly reduce HIV infection, and no evidence that they encourage drug use
(World Health Organisation (2004), ‘Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among injecting drug users’)

För mer källor till rapporter som visar på effektiviteten med sprututbytesprogram kan man besöka denna länk. Att så huvudlöst ignorera all forskning som visar på vikten av sprututbytesprogram kan inte betecknas som något annat än totalt intellektuellt haveri.

På samma tema: Tianmi, In your face, Konservativa tankar, Livskraft och politik, Liberati.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se