2010-06-04

Anställningsskydd och vantrivsel på jobbet

Maria Eriksson på SvD nyanserar frågan om Sveriges ofta så hyllande anställningsskydd:

För några år sedan jämförde studien The Economics of Prozac olika kanadensiska delstater med olika starkt anställningsskydd och kunde bland annat visa att trakasserier på arbetsplatser utvecklats till ett sätt att bli av med personer. Man fann ett samband mellan starkt anställningsskydd och olika typer av stress.

Antagligen fungerar det åt andra hållet också: på svensk arbetsmarknad ligger fokus på att behålla ett arbete, snarare än få ett nytt. Stabilitet främjas före flexibilitet. Rörligheten är låg.

Då är det inte konstigt att även den som inte trivs drar sig för att söka ett nytt jobb. Trots att det skulle kunna vara den bästa lösningen. När människor som inte trivs tillfrågas varför de tvekar att byta jobb blir svaren: Vad skulle jag annars göra? Jag är för gammal. Jag vill inte förlora min plats i turordningskön.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se