2010-06-21

Ja till sprututbyten!

Sprututbytesförslaget röstades igenom i Stockholm,
87 röstade JA, 55 NEJ. Landstinget har alltså beslutat införa försöksverksamhet med sprutbyte.
Peter Andersson redogör för debatten som föregick omröstningen.

Debatten fortsätter dock. Både i GP och på SVD:s Brännpunkt kan man läsa de som förnekar att det finns forskning som ger stöd för sprututbyten men även de som förvränger de rön som finns. I GP skriver Anders Annell och Rolf Bromme:
Kommer någon av dessa framträdande offentliga personer att våga stå upp och säga: Vi hade fel! Vi är vilseledda av WHO:s rekommendationer om sprutbyte? Eller kommer samtliga dessa ansvariga personer att sticka huvudet i sanden och bara låtsas som om det vetenskapliga läget är oförändrat?
Jag har tidigare bemött invändningarna mot Wodak, Des Jarlais och studierna från Montreal här. WHO:s studie är knappast den enda och troligtvis inte den bästa heller. Det är anmärkningsvärt att Annell och Bromme inte med en stavelse exempelvis nämner någon annan studie som visat att sprututbyten fungerar. I skarp kontrast kan nämnas att alla studier som RNS, UNF och nu senast Bromme och Annell nämnt har bemötts på den här bloggen.

Dessutom får Annell och Bromme direkt svar på tal, från Socialstyrelsen:
Socialstyrelsens uppfattning är klar och välgrundad: sprututbyte är en viktig förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor i vårt samhälle. Sprutbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd utan en hälsopolitisk insats för dessa utsatta människor.
Svaret kan läsas i sin helhet här. I artikeln visar Anders Printz, avdelningschef för regler och tillstånd och Anders Tegnell, medicinalråd och avdelningschef för kunskapsstyrning att Annell och Bromme på liknande sätt som Vidar Aronsson från UNF manipulerar källor och läser selektivt för att få "rätt" slutsats.

På samma tema: Ape reft, Ledarbloggen, Ulrika Falk, Lars Björndahl, HBT-Sossen, Annika Beijbom, Peter Soilander, Pär Gustafsson.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se