2010-06-21

Pay up!

Obehagliga nyheter är att oljeläckan i mexikanska golfen befaras vara betydligt större än väntat:
Oljeläckaget i Mexikanska golfen kan vara ännu större än man hittills befarat, upp till 100 000 fat per dag. Det innebär i så fall att energibolaget BP för närvarande bara lyckas ta hand om en femtedel av oljan.
Detta innebär givetvis att de 20 miljarder man lovat kan komma att bli en väldigt liten summa väldigt snabbt. Det enda rätta är givetvis att BP fortsätter öppna sin skattkista. Saneringen kan komma att bli en väldigt lång process och det är inte rimligt att någon annan än just BP ska lida ekonomiskt för katastrofen.

En farlig utveckling av situationen kan man läsa hos "Flute-tankar" som citerar en artikel från "The Oil-drum":
För havsbotten i Mexikanska golfen är mjuk - det översta lagret är ett flera tiotals meter djupt sedimentlager (sand, lera, slam). Oljeläckorna under botten eroderar gradvis bort detta lager runt omkring röret. Till slut när tillräckligt mycket slam eroderat bort kommer BOP:en att knäcka röret och välta. Då kommer man att få ett vidöppet hål rakt ner i oljereservoaren, utan möjlighet att suga upp oljan.
Som teknikoptimist brukar jag i regel applådera när tekniken för mer avancerad energiutvinning utvecklas. Men frågan är om borrning av olja på allt djupare vatten för att upptäcka okända reservoarer är någon framtidslösning. Hela katastrofen visar att oljan inte på något sätt är hållbar i längden och att riskerna med att utvinna den kommer bli allt större.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se