2010-06-07

De tar över Sverige!

Eftersom invandrare föder tiotalet barn (i synnerhet muslimer!) så kommer de snart att snart erövra Europa i kraft av sitt antal! Givetvis är allt noga genomtänkt och systematiskt genomfört!

Känns argumentet igen? Alla från hobbydemograferna i SD till John Rhys Davis, snubben som spelade Gimli i Sagan om Ringen har försökt sig på att stödja Eurabiaargumentet med mer eller mindre begåvade demografiska analyser. Idén har alltid byggt på antagandet att varje barn till invandrare också medvetet uppfattar sig som en agent för en främmande makt eller ideologi.

Via integrationsbloggen hittar jag till en undersökning som pekar på något intressant,
En ny studie från SCB visar hur barnafödandet ser ut för kvinnor som är födda i Sverige men har koppling till ett annat land, det vill säga att en av eller båda deras föräldrar är födda utomlands. För att jämföra barnafödandet i olika grupper har vi använt oss av det summerade fruktsamhetstalet som visar det genomsnittliga antalet barn per kvinna i en grupp. Det visade sig i studien att svenskfödda kvinnor med koppling till ett annat land har lägre fruktsamhet, lägre än såväl utlandsfödda kvinnor som inrikes födda med svenskfödda föräldrar. Lägst fruktsamhetstal har de kvinnor vars båda föräldrar är födda utanför Sverige.
Det är alltid vanskligt att uttala sig om nativitet, ännu knepigare är att sia om hur varje enskild människa av en viss härkomst komma göra i sitt liv. Det behagliga med öppna och fria samhällen är att människor ges möjligheten och friheten att förverkliga sig själva bortom alla kollektivistiska idéer om vad man bör göra med sitt liv.

Det finns ingen tvingande determinism när det kommer till barnafödande, inte ens hos invandrargrupper. Länge har de främlingsfientliga underskattat vad de öppna samhället har för potential att ge människor nya perspektiv.

Det finns en parallell debatt och det är den om jordens resurser och barnafödande. Alla som ser ett intresse i att skrämma med hög nativitet menar att vi snart kommer få slut på resurser för att det föds så ohyggligt många människor. Rädslan är tyvärr det starkaste argumentet många gånger. Rädslan är dessutom oftast betydligt mer lockande än det problematiserande perspektivet som ifrågasätter vetenskaplig determinism.

Studien kan i sin helhet läsas här.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se