2010-05-09

Vad väntar oss med VP?

Hört på den socialistiska planeten:
Om jag skulle koka ner Vänsterpartiet till en ett enda krav så är det sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, sade Anne Christine Gillberg från Göteborg.

- Vi ska inte blöta
fingret, sätta upp det i luften och se om det är läge, vi ska inte huka oss för opinionsvindarna!, sade hon.
Nej, vi ska inte heller huka oss för ekonomiska realiteter och inflation! Sådana problem är givetvis bara borgerliga konstruktioner och kan lätt blåsas iväg med hjälp av en väloljad sedelpress och lite god vilja.

Kräv allt, ge inget, och gör avkall på allt långsiktigt ansvar.

Alla ska få 25 procent mindre arbetstid, men bibehållen lön. Det motsvarar en löneförhöjning på 33 procent per arbetade timme.

Att nämna Grekland är att slå in svängdörren ett gång till. Men det tåls att sägas för att exemplifiera vilka intergalaktiska avstånd det är mellan vänsterpartiets nu avslutade kongress och den verklighet som Europa befinner sig i.

Kräv allt, ge inget, ta inget ansvar. Där har ni VP nedkokat till en slogan.

Se även: Eva, Pär, Edvin, Kent, Gulan.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se