2010-05-17

Unga ska inte vara rättslösa

Jag har tidigare varnat flera gånger för att strävan efter att vårda och omhänderta ungdomar som hamnat på kant kan leda till allvarliga integritetsinkränkningar. En undersökning utförd av P1:s Kaliber bekräftar mina farhågor,
Kaliber har träffat flera ungdomar som bott på statens särskilda ungdomshem som berättar om hur de under perioder nekats all form av frisk luft. Av en flickas journal framgår att hon inte fick komma ut på fem veckor. En annan flicka berättar om att hon under sin vistelse började röka, för då fick hon i alla fall komma ut på en liten ingallrad balkong. Ytterligare en flicka skar sig i armarna så allvarligt att hon behövde akut sjukhusvård.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se