2010-05-18

Folkförmynderi

Ann-Charlotte Marteus är lysande när hon idag skriver om den överdrivna folkhälsopaniken i Sverige,
Åsa Lundquist är bekymrad över detta laglösa bolmande:
- Det finns ingen rättspraxis på det här. Vi ser bara att det är ett stort problem.
Å nej, ingen rättspraxis! Då kanske folk måste prata med varandra och komma på lösningar, som att astmatiker inte går hem till storrökare eller att man vädrar när man kommer dit, vilket borde räcka rätt långt. Hur många kedjerökare finns det bland 85-plussarna, för övrigt? Men det gör detsamma. När rökförbuden övergår från rimlig hälsopolitik till jakt för jaktens tjusnings skull, då är folkhälsan verkligen i fara.
Folkhälsoarbete blir allt som oftast Folkförmynderi istället för vettiga åtgärder som faktiskt bättrar på människors hälsa.

Se även: Maria Byström
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se