2010-05-03

"Sverige bör satsa på ny kärnkraft"

Det finns många skäl att investera i kärnkraft. Några av dem tas upp av Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott på SvD Brännpunkt. Energiutskottets ledamöter börjar artikeln med en historisk tillbakagång som anknyter till hur det ser ut idag:
Det är av stor vikt att förstå hur avgörande den energiforskning som sker idag är för utveck lingen på energi området om 20 år. Sveriges idag helt unika ställning som världens främsta CO 2 -fria elsamhälle vilar till stor del på den forskning och utveckling som ägde rum i Sverige inom kärnkraftsområdet redan på 1950-talet.
Därefter går de in på teknikens framsteg, som många av kärnkraftsmotståndarna tycks ha missat:
De nya reaktorerna är tänkta att utnyttja nära 100 procent av uranet från gruva jämfört med mindre än 1 procent i dagens reaktorer. Det innebär dessutom att avfallsmängderna minskar till en hundradel jämfört med dagens reaktorer och att de småavfallsmängderna bara kräver lagring i några hundra år. Av särskilt intresse är också att dessa nya reaktorer ska kunna utnyttja befintligt kärnavfall som bränsle, tillräckligt för flera hundra års drift.
Och utvecklingen har gått framåt även vad gäller att upptäcka moderna metoder för att ta hand om avfall:
En lovande metod att bearbeta existerande avfall för att användas som bränsle i de nya reaktorerna har uppfunnits i USA och vidareutvecklas nu bland annat i Sydkorea. Metoden baseras på smältelektrolytiska metoder påminnande om de som används inom metallurgisk industri vid raffinering av koppar och aluminium.
Kl 15 idag presenterar KVA:s energiutskott hur Sveriges framtida energiförsörjning kan komma att se ut, och man har varit noga med att bedöma hur fossila bränslen rationellt - det vill säga praktiskt genomförbart och inte enligt önsketänkade - ska kunna ersättas. Och i denna hållbara utveckling är kärnkraft en av flera energikällor.

När det nu även är tydligt att upparbetningen av uranet gör att vi kan använda nästintill 100% då är det oerhört konstigt varför Miljöpartiet fortfarande envisas med sin verklighetsfrånvända linje.

När det nu även är tydligt att upparbetningen av uranet gör att vi kan använda nästintill 100% då är det oerhört konstigt varför Miljöpartiet fortfarande envisas med sin verklighetsfrånvända linje i kärnkraftsfrågan.

Frågorna till partiet kvarstår: vad vill man ersätta kärnkraften med på kort sikt, hur ser man på försörjningen av el till Sveriges industrier, hur ser man på elprisernas förändring i Sverige.

Läs mer om energiutskottets slutseminarium här.

Se även, Benny Lindholm & O-Zone.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se