2010-05-20

Gemeinschaft und Gesellschaft

Jag har tidigare vid ett flertal gånger skrivit om samhällsnormer och behovet av en orienteringskurs för personer som söker svenskt medborgarskap.

Idag kan man på DN debatt läsa om den utredning om samhällsorientering för nyanlända.som beställdes av regeringen. Likt utredaren Erik Amnå har jag haft fokus på någon form av medborgerlig och konstitutionell idé om medborgarskapet, inte en reaktionär form av nationalism. Om utredningen skrev jag för ett tag sedan på Nerikes Allehanda,
För det är precis det som behövs i Sverige - ett land där hela världens folk finns representerade. Vi behöver inte gammal och bakåtsträvande nationalism, utan en svenskhet som strävar efter utveckling och är öppen för alla. En känsla av tillhörighet som kan omfatta alla i vårt något udda men mycket vackra land.
och
Det handlar alltså om samhällsnormer och inte om personliga, subjektiva värderingar. En del kanske skräms av tanken att man ska sprida kunskap om svenska värderingar, eftersom det explicit innebär att det också finns osvenska värderingar. Men alla samhällen behöver någon form av sammanhållning, och eftersom vi i Sverige värnar om exempelvis yttrandefrihet, jämställdhet och barns rättigheter, känns det fullt rimligt att dessa värderingar förmedlas.
Samhällsorienteringen kanske inte verkar mycket för världen, men den är ett välbehövligt steg bort från kulturrelativism som länge fått råda i Sverige. Förhoppningsvis kan vi bygga det svenska samhället kring goda samhällsnormer, uttryckta i vår grundlag. Vi är en lång väg till den medborgerliga patriotism som existerar i USA men det här är ett gott steg i rätt riktning.

Utredningen kan läsas i sin helhelt här. Det ska bli spännande att se reaktioner från diverse nationalister på utredningen, jag väntar mig främst förvirring och ointresse. Man fortsätter troligtvis att tala om svenska normer helt utan att definiera vad det är man menar. Från vänstern spår jag ett dånande ointresse kryddat med någon enstaka kommentar om att regeringen är främlingsfientlig. Är jag cynisk? Definitivt när det kommer till detta ämne (som jag bl.a skrev om här).

Se även: GP, Törnqvist, Robsten, Kunnigast, Tianmi, Ekström.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se