2010-05-08

Fortsatt mörkröd vänster

Vänsterpartiet beslutade på sin kongress att de fortsatt bibehåller kravet på förkortad arbetsdag,
"..." beslutade V-kongressen med 121 för och 91 mot att bifalla kravet att arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Det är tydligt att trots tidningarnas rubriker om "högerrevolution" (vilket ord!) så behåller vänsterpartiet en av sina paradfrågor som urskiljer dem från i stort sett alla andra partier. Att en såpass stark majoritet finns inom partiet för att detaljstyra den svenska ekonomin visar att ytlig imageförändring är en sak men faktiskt sakpolitik en annan.

Andra beslut som tydligt går stick i stäv med "högerrevolutionen" är att Sverige snarast ska lämna Afghanistan. Notera att VP alltid tyckt detta men nu lyfts kravet in i valplattformen.VP går alltså medvetet till val på att inte vara eniga med MP/S och tydligt deklarera att man vill göra detta efter ett eventuellt maktskifte. Jonas Sjöstedt (VP) menar att detta är bra för partiet,
Det viktigaste beslutet hittills vare nog att frågan om att dra tillbaka de svenska trupperna från Afghanistan lyftes in i valplattformen och därmed kan bli en mer uttalad profilfråga för partiet under valrörelsen. Gott så, frågan borde ha varit med redan i det första förslaget till plattform inför valet.
Om ledande vänsterpartister blir glada åt att man nu har en ordentlig konflikt med MP/S då är man riktigt illa ute. Hur kan det kallas för samsyn i utrikespolitiken om Sveriges just nu viktigaste åtagande utomlands ifrågasätts?

Sjöstedt skriver i ett annat inlägg,
Att samtidigt behålla långsiktiga mål som att pensionssystemet ska göras om, att budgetreglerna ska ändras eller att svenska trupper ska lämna Afghanistan är både möjligt och nödvändigt.
Att budgetreglerna ska ändras? Menar han att utgiftstak tas bort och att man fritt kan stiga ner i en helvetisk lånekarusell där bara fantasin och sedelpressens storlek sätter gränserna?

På kongressen hördes partiordföranden:
Det är på allvar nu. Här i Gävle fattar vi besluten som kommer att förändra verkligheten i Sverige efter valet i höst, sa Lars Ohly
Är det ett hot eller ett löfte? Troligtvis ett löfte om att hotet från vänsterpartiets politik kvarstår och att det inte är något nytt lekfullt mittenparti det handlar om utan ett fortsatt socialistiskt parti som inte gör avkall på sina kärnfrågor.

Detaljstyrning av ekonomin, en osolidarisk utrikespolitik med fortsatt krav på EU-utträde kvarstår. Höjda skatter, mer offentliga utgifter och fortsatta krav på en rad offentligfinansierade drömprojekt är en garanti för att VP står kvar i samma röda utmark där idolerna är socialistpartier i länder som Grekland.

Se även: Emil Broberg, EX, SyD, DN1, DN2, Magnus Andersson, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, AB, AB2, Erixon, Kildén, Björndahl, Svansbo
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se