2010-05-21

Tolerans så länge du är röd

Läst i Sydsvenskan om trakasserierna mot Pavlina Ekdahl, vice ordf Luf Lund. Ombudet för Smålands Nation uttalar sig om reglerna för boende,
Smålands nations bostäder är till för i första hand medlemmar av Smålands nation som är en socialistisk nation och vi förutsätter att våra medlemmar och boende accepterar nationens politiska värderingar. Det betyder däremot inte att det är ok att någon trakasseras i sitt hem på Smålands på grund av politiska meningsskiljaktigheter..
På Smålands Nations Bostäder står inte en stavelse om att man behöver vara socialist för att bo i deras lägenheter. Sedan kan man givetvis fundera över hur socialister resonerar när det trots avsaknaden av en dylik regel vidhåller att man måste dela Nationens värderingar för att bo där. Vad vet jag, kanske är diskriminering något så naturligt att man inte behöver ha det i stadgarna.

Har tidigare skrivit om situationen i Lund.

Se även: Röda Berget, Fria Tider.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se