2010-05-27

Därför tjänar vi på invandring

Väldigt ofta nämner jag USA som exempel på land som både klarar av att skapa en gemensam medborgerlig patriotism men även att ekonomiskt integrera stora invandrargrupper. Det innebär inte att allt som fungerat i USA kommer eller kan fungera i Sverige och Europa men det finns helt klart mycket att lära. Två läsvärda artiklar tar upp frågan om USA och invandrarna, dels Lexington i en drygt månad gammal Economist,
Immigration provides America with legions of unofficial ambassadors, deal-brokers, recruiters and boosters. Immigrants not only bring the best ideas from around the world to American shores; they are also a conduit for spreading American ideas and ideals back to their homelands, thus increasing their adoptive country’s soft power.
Samt Joel Kotkins artikel i Forbes om USA som immigrantnation,
Only immigration can provide the labor force, the expanding domestic markets and, perhaps most important, the youthful energy to keep our society vital and growing. Many bustling sections of American cities--the revived communities along the number 7 train line in Queens, N.Y., Houston's Harwin Corridor, Los Angeles' San Gabriel Valley--are dominated by immigrant enterprise. In contrast, the cities without large-scale immigration, such as Cleveland, Pittsburgh and Cincinnati, have stagnant and even declining populations.
Båda artiklarna framhäver främst vad USA som land i längden tjänar på invandringen, inte bara i avseendet skattepengar men även kontaktnät, idéutbyte samt arbetskraft.

I debatter med vänstern inser motdebattören väldigt sällan att en relativt sett stor invandring kräver att både arbetsmarknad, bostadsmarknad och den offentliga byråkratin måste förändras. Man drömmer sig tillbaka till 60-talet och tror att förutsättningarna är samma för arbetskraftsinvandrarna som för de som invandrat under de senaste 30 åren. Ska vi lära av USA är det dags att man ser till vad som faktiskt konkret leder till bättre integration.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se