2010-05-11

Vikten av konkurrens inom vård och omsorg

SvD:s ledarblogg uppmärksammar en ny rapport genomförd av Tillväxtverket och Tillväxtanalys. På sin hemsida skriver Tillväxtverket:
Sedan valfrihetssystem inom vård och omsorg infördes har många nya små hemtjänstföretag startat i landets kommuner.
Det är märkligt att denna fråga inte dyker upp oftare i vardagen, och att man inte oftare tar upp vikten av konkurrens, och konkurrens på lika villkor. Inte nog för att det gäller kvaliteten och priset på något så viktigt som tjänster inom vård och omsorg, det handlar också om massvis av arbetstillfällen, varav många dessutom är kvinnor och utlandsfödda.

Att man systematiskt sedan lång tid tillbaka har gjort det särskilt svårt att starta och driva företag inom vård och omsorg är obegripligt. Man straffar kvinnor och utlandsfödda, samtidigt som man gör tjänster dyrare och sämre.

Regeringen har börjat föra Sverige i en annan riktning, men det är fortfarande långt kvar att gå. Mest akut på detta plan är förmodligen systemets privilegierande av landstingens vårdenheter som kan gå med förlust bara för att slå ut privata konkurrenter.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se