2010-09-16

Säg det bara rakt ut

De rödgröna partiledarna gapar i kvällens debatt i TV4 om att regeringen "sänker kunskapskraven i gymnasiet". Vad som åsyftas är den reform av gymnasieskolan som Alliansen är överens om att genomföra efter valet. Det innebär att de elever som vill läsa på de praktiska programmen inte ska tvingas läsa lika mycket teoretiska ämnen som idag. Idag har de praktiska programmen mycket stora avhopp, till stor del på grund av just kraven på att alla som går ut ska ha högskolebehörighet.

Vad som är anmärkningsvärt är att de som säger sig vara arbetarpartier, och som ska företräda arbetarklassen, så uppenbart nedvärderar praktiska yrkeskunskaper. Gång efter gång heter det att kunskapsmålen sänks med reformen. Vad det egentligen innebär är att tyngdpunkten förskjuts mer mot de praktiska ämnen som eleverna faktiskt har valt att läsa. När det ska bli mer av praktiska ämnen är det med vänsterpartiernas logik en sänkning av kunskapsmålen. Mer svart på vitt än så blir det inte: i de rödgrönas värld värderas teoretiska kunskaper högre än praktiska. Sedan kan de alltid försöka hävda något annat.

Jag har tidigare kommenterat detta faktum här.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se