2010-09-01

Skamligheter i Europa

Man skulle kunna tycka att Europa borde ha lärt av sin historia när det gäller förföljande av människor på grund av deras bakgrund eller tillhörighet till en viss grupp. Men att döma av romernas situation i Europa är så definitivt inte fallet. Runt om i Europa pekas människor på grund av att de råkar vara romer ut som potentiella brottslingar, och anses därmed kunna tvångsutvisas. Man kunde tro att idéer om att icke önskvärda egenskaper skulle kunna sitta i blodet tillhörde en svunnen tid i länder som Frankrike, men icke.

Att frågan om romernas situation nu uppmärksammas är verkligen på tiden. Att det i dagens Europa finns många människor som diskrimineras på grund av sin tillhörighet till en viss folkgrupp är något det länge varit tyst om. En av få svenska politiker som uppmärksammat situationen är EU-minister Birgitta Ohlsson, som inte varit sen att påpeka det skamliga i att ledande europeiska politiker talar om romer som om de inte vore vatten värda.

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström arbetar nu för att EU ska lägga mer resurser och arbete på att förbättra romernas situation. Att romer förtrycks i Europa är en angelägenhet för hela EU, inte endast för de länder där förtrycket äger rum.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se