2010-09-17

Fortsätt reformera biståndet

Skriver idag på Politikerbloggen om det svenska biståndet. Det är mycket viktigt att Alliansen får fortsatt fötroende att reformera biståndet, som alltjämt präglas av stora problem. Biståndet har under lång tid varit ett modernt avlatsbrev, där rika stater köper sig fria från upplevd "moralisk skuld" genom att skänka pengar:
Folkpartiet tror att bistånd är en av nycklarna till en långsiktig utveckling i många av världens fattigaste länder. En generös och ambitiös biståndspolitik förutsätter att Alliansen får fortsatt förtroende att reformera det svenska biståndet – bara så kan det komma till sin fulla rätt. Vi anser att biståndet alltid ska delas ut med respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Tydliga krav på mottagarländerna bör ställas, och biståndet ska frysas vid allvarliga rättighetskränkningar. Ett aktuellt fall är Uganda, där homosexualitet snart kan komma att straffas med döden. I sådana fall ska biståndet omedelbart dras in.
På liknande tema skrev jag för ett tag sedan. Då en jämförelse mellan fri rörlighet och bistånd.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se