2010-09-27

Liberati lämnar FP

Nås av nyheten att Liberati läggs ner och att man i samma andetag ämnar grunda ett nytt parti, Liberaldemokraterna. Även om jag tycker att det är tråkigt att bra människor lämnar FP så vill jag önska de som väljer att engagera sig i LibDem (blir det den officiella förkortningen?) all lycka. Det finns alltid plats för mer liberalism.

När Liberati försvinner så ökar givetvis ansvaret hos LUF att hålla idédebatten och idékritiken levande inom FP. Det har hela tiden varit min fasta uppfattning att FP behöver hitta hem ideologiskt för att kunna vara relevant på 2000-talet. Det räcker inte med att man hänger upp politiken på ett par sakfrågor. Kommer under den kommande tiden återkomma till den frågan.

Folkpartiet kommer aldrig överleva om vi inte förmår människor som befinner sig utanför partiet att engagera sig i partier och känna att det finns möjligheter till förändring och idédebatt.

Jag är ändå av åsikten att störst påverkan kan göras inom befintliga partier. Det är inte helt lätt att rucka på den fortfarande ganska stabila partistrukturen i riksdagen. Tre undantag på drygt 60 är är ingen uppmuntrande läsning för nya partiet. I båda Centerpartiet och Folkpartiet finns många liberala idéer och det finns stora möjligheter till förändring. Om jag dessutom ser på både LUF och CUF så är jag bara optimistisk när det kommer till FP/C-framtiden.

På samma tema: Gothbarbie, Motpol, Anders Lindbäck, Sverige är inte världen, Amywhere, Svensk myndighetskontroll, Pär, Tianmi, Kunskapssamhället.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se