2010-09-03

Skrämmande om försvaret

Åtta av tio tillfrågade officerare tror inte att deras förband skulle klara sig i strid. I en enkät tillfrågades nästan tusen officerare, och resultatet är, som synes, mycket skrämmande.
Det är slående att så många av våra medlemmar anser att förbanden inte skulle fungera skarpt, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet, i ett pressmeddelande.
När de som är mest insatta i hur Försvarsmakten fungerar - officerarna själva - så tydligt ifrågasätter den svenska försvarsförmågan, då bör vi lyssna. Men uppenbart är att försvaret inte är en särskilt prioriterad fråga i svensk politik. Några få inser dock allvaret och är beredda att stärka den svenska försvarsförmågan.

Det är sorgligt att försvaret behandlas så styvmoderligt, och med uppenbart ointresse, av de flesta svenska politiker. Tillsammans med polis och domstolar utgör det fundamentet för ett fritt och säkert samhälle. Nedskärningarna inom försvaret har kommit till världs ände. Vi behöver en försvarspolitik för vår tid, med dess nya säkerhetspolitiska hot. Självklart måste finansieringen matcha målsättningarna.

Försvaret är för viktigt för att ignoreras.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se