2010-09-15

"Frivilliga" drogtester i praktiken

Jag har vid flera tillfällen kritiserat "frivilliga" drogtester. Mycket tyder på att det inte är frivilligt, varken för unga eller vuxna utan tjänar främst som skuldbeläggande och motverkar knappast missbruk bland unga. Frågan är relaterad till den om sprututbytesprogram. Många politiker är övertygade om att nivån av repression i politiska förslag står i samklang med positiva resultat. Det är definitivt inte så enkelt vilket misslyckandet med att få ner dödstalen bland tunga missbrukare i Sverige visar.

Nu hittar jag via Tianmi oroväckande bevis som tyder på drogtesterna missbrukas (ber om ursäkt för ordvitsen) på precis det sätt som jag befarade:
Det är alltså helt frivilligt att ta testerna, men den som vägrar betraktas som skyldig. Detta är förstås inget annat än en lek med ord, av den typ som är legio i auktoritära diktaturer.
Exemplet är från Kantzowska gymnasiet och behandlas utförligt här och här. I i tidningen Arko (RNS tidning) kan man läsa att:
Där har vi också de elever från Industriprogrammet som åkt dit i våra drogtester alternativt vägrat testa sig. Vägrar man låta sig testas betraktar vi dem som positiva. Just nu är det fyra, fem elever av det slaget där, som vi har extra uppmärksamhet på. De får gå där tills de via nya kissprov bevisat att de är drogfria, berättar Bo Häggvist som har en bakgrund inom socialtjänst och missbruksvård."Någon enstaka har varit negativt inställd och då kan man ju spekulera om varför"
Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja! En inställning som kommit bli allt vanligare i Sverige tyvärr.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se