2010-09-12

Därför ska du rösta på Folkpartiet!

Så här i slutet av valrörelsen låter Politikerbloggen ungdomsförbundens ordförande komma till tals om varför man som ung bör rösta just på deras parti. I min artikel lyfter jag fram vikten av en fungerande skola och en bättre integrationspolitik. Det är också viktigt att påtala att Folkpartiet alltid har varit, och idag fortfarande är, riksdagens liberala kraft.

Liberalismens värden löper tydligt igenom vår politik på både dessa områden. En bra utbildning är nödvändigt för att individen ska kunna agera fritt och självständigt i framtiden. En fungerande integration krävs för att alla människor, oavsett härkomst, ska kunna förverkliga sig själva och bidra till sin egen och samhället försörjning.
Liberalismen handlar om att människor ska ha frihet att leva på det sätt de själva vill, så länge det inte går ut över någon annan. Men eftersom människor får väldigt olika starter i livet, krävs det en politik som skapar jämlika förutsättningar för människor att verkligen göra vad de vill med sina liv. Annars blir friheten bara till för dem som redan från början har det bra. Det allra viktigaste för att så inte ska vara fallet, är en bra utbildning.

Sverige ska ha en generös flyktingpolitik och en omfattande arbetskraftsinvandring. Det gör Sverige till ett rikare och bättre land, både ekonomiskt och kulturellt. Men då måste vi också ha en liberal och nytänkande integrationspolitik. Integrationsproblem löses inte genom ständigt ökade resurser, utan genom konkreta åtgärder. SFI måste reformeras, och arbetsmarknaden måste göras om så även människor utan arbetslivserfarenhet i Sverige har möjlighet att få jobb.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se