2010-09-17

Kryssa Cwejman i Göteborg!


Vet vi i Göteborg vart vi vill som stad? Det har varit mycket snack om evenemangsstråk och pariserhjul men nu är det dags att politiker tar tag i det viktigaste för Göteborg: människors möjlighet att få bo i en levande miljö. Bostadsmarknaden i Göteborg har sedan länge havererat. Ungdomar måste vänta på tok för länge på såväl studentbostäder som vanliga bostäder. Det behövs mer valfrihet både gällandes kvalité och pris. Det måste bli lättare att stycka upp, bygga till och renovera äldre hus för att öka antalet lägenheter. Min vision för Göteborg är att vi tar tillvara på den bebyggelse vi har och skapar en levande stad där människor kan vistas i miljöer som är trygga, livliga och genuint Göteborgska. Att vara stolt över sin stad är att vilja se en ordentlig utveckling för framtiden.
För er som bor i Göteborg och är intresserade av att kryssa en liberal kandidat så ställer undertecknad upp i kommunvalet. Det har inte varit någon ambitiös personvalskampanj eftersom fokus har varit på att jobba med både LUF och FP i hela landet. Lite kort om vad det är jag vill göra:

» Reformera!
Förända radikalt den göteborgska bostadsmarknaden. Alltför länge har det varit en stel marknad som endast premierar dyra bostadsrätter. Visserligen byggs det tätare och mer på höjden men det är fortfarande komplicerat och dyrt att bygga nytt. Dessutom tjänar man sällan på att bygga hyresrätter. Det måste bli mer lönsamt. Att överklaga nybyggnationer sker dessutom nästan rutinmässigt, bygget vid Svingeln är ett exempel. Det är inte acceptabelt att en person kan förhala byggandet av bostäder för hundratals människor.

» Använd allmännyttan!
Såväl offentliga fastigheter som mark borde användas till bostäder. Stora ytor i staden används knappt eller används helt fel. Vi går i rätt riktning när vi vill använda Backaplan till nya bostadsområden men det behövs mer arbete i den riktningen. Kommunen är en stor aktör och borde ta ett större ansvar för byggandet eller upplåtande av mark till byggandet.

» Förtäta!
Förtäta innerstaden ordentligt och se till att fler hamnnära miljöer skapas. Göteborg är en hamnstad men sällan känner man av det. En till småbåtshamn behövs och vi måste i större utsträckning närma staden till vattnet. Ett par enkla knep finns för att se till att miljöer nära vattnet blir mer tillgängliga för medborgare.

» Bevara Gårda!
Utöka Gårdas möjligheter att utvecklas som bostadsområde. Det är självklart att hela Gårda ska finnas kvar så länge de boende önskar det. Istället bör fokus vara på hur man ska göra de boendes situation så bra som möjligt, givetvis i samspråk med de boende.

» Andra långgatan - en gågata!
Förenkla och förtydliga reglerna för krogar och klubbar. Det bör bli tydligare och enklare regler för krögare och restaurangägare. Förutsägbara regler och minskat godtycke krävs från kommunens sida. Vi bör även öppna upp för att lågtrafikerade gator med livlig krog och näringsverksamhet ska kunna vara stängda för trafik under vissa perioder. Detta givetvis i samråd med boende och näringsidkare.

Inriktningen är alltså främst på bostadsfrågor, stadsfrågor och stadsplaneringsfrågor. Jag är övertygad om att en mer organisk, tillåtande och öppen syn på Göteborg som stad skulle förbättra Göteborg. Vi har länge haft ett ganska strikt politikerperspektiv och varit mindre tillåtande gentemot den privata sfärens egna idéer.

Jag lovar verkligen inte att jag kommer kunna genomföra allt det jag hoppas på att förändra. Däremot är jag övertygad om att jag aldrig kommer tappa min vision om ett levande Göteborg.

Det finns så mycket fantastisk verksamhet och bra människor i staden och jag är övertygad om att politikers roll är att undanröja hinder, regleringar och ambitiösa planer för att lämna rum åt de krafter som redan finns i staden.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se