2010-09-15

Det finns brott, och så finns det brott

I SVT:s partiledarintervju med Lars Ohly framgick det att han inte tycker att straff är särskilt viktigt. Forskning visar på att längre straff inte nödvändigtvis leder till färre brott, och kriminalvården bör vara inriktad på just vård och rehabilitering. Detta får man definitivt säga att Lars Ohly har en poäng i. Människor som begått brott måste få en chans att bli fungerande samhällsmedborgare, och då krävs det omfattande rehabilitering och möjligheter till utbildning för den som avtjänar ett straff. Men sedan är det trots allt också så, att straffet måste stå i hyfsad proportion till brottet. Vilket Lars Ohly hade svårt att se när det gäller grova våldsbrott, där han tyckte att ett års fängelse är lämpligt, samtidigt som han tyckte att halvtidsfrigivning bör återinföras.

Därför blir det hela något märkligt, när Lars Ohly nu går ut och säger att straffet för sexköp bör skärpas. Det kan man givetvis tycka. Men med inställningen till misshandelsbrott i åtanke, blir känslan av inkonsekvens tämligen påtaglig.

På samma tema: GP, Maria Byström, Motpol, Vakaren,
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se