2010-03-16

Ständigt dessa dolda avsikter!

Vill man kartlägga radikal islamism med kopplingar till terrorism så stämplar man en hel grupp i Sverige. Den slutsatsen drar idag Janne Flyghed, professor i kriminologi, och Anna Wigenmark, människorättsjurist.

Det tragiska är att vissa inte verkar kunna göra något annat nuförtiden än att skamlöst blanda ihop islamism med muslimer, och Israel med judar. Givetvis rycker inte människorättsaktivister ut och fördömer kartläggningen av motorcykelgäng eller narkotikaligor. Minoritetselementet kan framhävas eller ignoreras. När det kommer till radikal islamism blir det hysteriskt.

Flyghed och Wigenmark skriver:

"För närvarande ökar antisemitiska och islamofobiska hatbrott i Sverige. Borde det inte vara en lämpligare uppgift att istället lägga den dryga miljon Sabuni anslagit för det aktuella uppdraget på ett utökat, förebyggande arbete mot hatbrott?"

Det ena utesluter givetvis inte det andra. Även radikal islamisms existens måste tas på allvar. Informationsinhämtning måste göras varsamt. Är alternativet att man ignorerar islamismen i Sverige av rädsla för att såra någon? Islamism, antisemitism och hat mot muslimer är alla tre samhällsfarliga strömningar som måste kartläggas och motverkas.

Det finns en hel del bevis som pekar på att terrorister värvats i Sverige. Att det är ett känsligt och svårt område kan inte utesluta arbetet i sig. På vilket annat område föreslår artikelförfattarna att man ska ducka undersökning? Det är samma tongångar som hördes när man först ville granska hedersvåld.

Frågan som borde ställas är om Flyghed och Wigenmark inte gör betydligt mer på egen hand för att klumpa ihop Sveriges muslimer (en oerhört blandad grupp!) med islamisterna än vad Sabuni någonsin skulle kunna göra.

Att kartlägga och motverka den militanta islamismen är otroligt viktigt för att faktiskt visa stöd för alla samhällets vanliga civila muslimer som inte har ett dugg med den antidemokratiska extremismen att göra.

Fler om extremism, islam och religion: Åsa Warnqvist, SvD1, SvD2, SvD3, DN, Nima Dervish, Jinge, Norah4you.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se