2010-03-15

Arbete och lyckan

Skriver krönika på Sundsvalls Tidning om människan och arbetet,
"Ingenting är olidligare för människan än den fullkomliga ron, utan lidelser, utan affärer, utan nöjen, utan något att göra. Då känner man sin intighet, sin isolering, sin otillräcklighet, sitt beroende, sin vanmakt, sin tomhet."

Det skrev den franske matematikern Blaise Pascal om den mänskliga naturen. Arbetslösheten och den oundvikliga isolationen leder till människans undergång. Känslan av strävan och självförverkligande är allmänmänsklig. Det är där människan skapar sin lycka och glömmer sin tomhet.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se