2010-03-29

Volvoköpet är bra för Kina

Nu är Geelys köp av Volvo klart. De löften som gjorts från Geelys håll verkar vara okej. På sikt finns dock inga garantier att Volvos produktion eller utveckling på lång sikt stannar i Sverige.

Kinas ekonomiska utveckling kommer på sikt innebära en alltmer stark medelklass. Det är denna utveckling som kommer kunna förändra Kina inifrån. Ökat handelsutbyte och informationsutbyte med omvärlden är det som kommer underminera kommunistpartiets kontroll över landet. Det kommer ta ett bra tag. Det kinesiska kommunistpartiet har gjort något många andra kommunistpartiet inte gjorde, det vill säga anpassat sig. Det har köpt dem tid men inte i all oändlighet.

Vi måste anpassa demokratiseringsidéen för Asien. Det som hände i Östeuropa på 90-talet kan inte jämföras med det som sakta håller på att hända i länder som Kina.

Givetvis ska man inte glömma frågan om mänskliga rättigheter i Kina. Men att göra det med hjälp av storslagna gester som handelsbojkott är inte alltid det mest produktiva. Att stå på sig och tydligt deklarera att mänskliga rättigheter som yttrandefrihet samt organisationsfrihet (såväl negativ som positiv) bör vara universella är en självklarhet. Däremot måste man kombinera detta med en insikt om vilken väg som faktiskt leder till förändring.


Alla former av utbyten med Kina, såväl ekonomiska som mellanmänskliga kommer förändra landet. Däremot är våra möjligheter till direkt påverkan i Geely-Volvo affären begränsade.

Kommunistpartiet tror att de kan äta kakan och behålla den, både öppna upp landet och behålla sitt pseudokommunistiska system. Omvärlden har här en möjlighet att utnyttja detta läge till att påverka landet på en rad sätt; det gäller bara att man gör det klokt. Genom ökade utbyten kommer Kina att förändras. Genom smarta krav när pengar investeras är ett annat sätt. Ju mer ömsesidigt beroende som skapas desto större möjligheter till påverkan kommer finnas.

Mer om Geely och Volvo: DN, SvD, EXP1, EXP2, EXP3, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se