2010-03-04

Fattigdom är problemet, inte ojämlikhet

Skriver (och pratar) i Obs serie om jämlikhet, boken "The Spirit Level":

"Och detta illustrerar så tydligt problemet med att lägga för stor vikt vid inkomstskillnader. För vad säger egentligen den relativa skillnaden mellan fattig och rik om hur fattig den fattige är? Just, precis. Ingenting. Tänk er exempelvis att man ökar alla walesares inkomst hundra gånger dagens nivåer. Fördelningen kommer att vara exakt densamma, men i detta fall kommer den fattige walesaren ha extremt mycket högre levnadsstandard än den rike svensken. Den viktiga slutsatsen att dra är således att det är fattigdom, och inte skillnad mellan rik och fattig som spelar roll."
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se