2010-03-22

Ger Ask aldrig upp?

Man hade kunnat anta att Beatrice Ask efter sin sträng av misstag kontemplerar tystnad eller rentav bättring. Men nej, hon är tvungen att i Aftonbladet försöka försvara drogtester av barn.

Hennes främsta argument är att den svenska politiken har lyckats bättre än den drogliberala. Detta skulle Ask leda till lägre antal missbrukare. Därför måste nolltoleransen sträcka sig lägre lägre ner i åldrarna. Där slutar argumentationen.

Notera först användandet av ordet "drogliberal" för att beskriva andra länders politik. Det är en klumpig samt okunnig formulering om "andra" länder. Vilka det är undviker hon skriva ut, kanske för att det skulle vara pinsamt med en faktisk jämförelse? Sverige är inget drömland för missbrukare och vi har ett mycket högt relativt antal döda missbrukare.

Det enkla konstaterandet att vår politik varit överlägsen ger alltså carte blanché till vad som helst. Med hjälp av denna fenomenala slutledningsförmåga blir alltså drogtester av barn befogat. All vilja till resonerande, avvägningar osv är som bortblåst.

Mer om Beatrice Ask: Scaber Nestor, Svensk Myndighetskontroll, LouiseP, Alltid rött.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se