2010-03-17

Stänga ute Sverigedemokraterna - en riktig björntjänst

Idag rapporterar media om att många skolor fortfarande inte släpper in Sverigedemokraterna . Givetvis är det upp till varje skola att bestämma vilka som ska få tillträde till skolans lokaler, men det blir tyvärr mycket problematiskt när man i samma veva nekar alla andra partier möjlighet att träffa eleverna.

"Vi har inget val, antingen alla eller ingen. Och jag vill inte släppa in öppet främlingsfientliga partier på vår skola," säger Dan Sundblad, rektor på Arlanda gymnasium.

Det finns två huvudsakliga problem med denna hållning. Dels lär det inte marginalisera Sverigedemokraternas inflytande. Förutom att mediestormen kring denna fråga ger onödigt mycket uppmärksamhet till ett parti som inte har ett enda mandat i riksdagen, riskerar det att spä på martyrskapet. Dessutom får inte vi som representerar andra partier chans att ge vår syn på samhället och politiken. De elever som möter Sverigedemokratiska åsikter utanför skoltid får mindre chans att höra andra partiers argument. Detta försvagar alltså debatten mellan partier - som absolut inte bör underskattas, i synnerhet inte när det gäller ungdomar som kanske inte sitter bänkade framför partiledardebatten i "Agenda". Efter den senaste Sahlin/Reinfeldt drabbningen lär det vara ännu färre unga som tycker att politik är spännande.

Detta leder oss in på problem nummer två, som handlar om demokrati. En fungerande demokrati bygger på pluralism där människor kan göra medvetna och välinformerade val. Problemet med att stänga ute politiska partier från skolan är att många ungdomar - som dessutom kommer ha rätt att rösta i år - får begränsad tillgång till information och därför riskerar att inte visa sitt stöd för det parti vars åsikter som kanske bäst överensstämmer med sina egna.

Jan Björklund har bett Skolverket ta fram riktlinjer för vad som ska tillåtas och inte i specifikt denna fråga, och besked kommer att lämnas senast den 15 april.

Tillsvidare kan vi konstatera att Dan Sundblad och de rektorer som stänger ute de politiska partierna gör en riktig björntjänst.

Mer om skolor som stänger ute politiska partier: SvD1, SvD2, GP1, GP2, Aftonbladet, Tokmoderaten, Jinge, Mats Persson, Back Nilsson, Kent Persson, Emil Broberg, Mikael Persson, Lizzie's.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se