2010-03-15

Batong istället för hjälp

Vill man komma åt missbruk är inte tvång och hot vägen fram. Vilken tilltro kommer personer som hamnat snett i livet att ha för myndigheter och polisen om hårdhet är det enda de möts av?

I flera länder (Holland & Nya Zeeland) har man märkt att ett närmare och mindre "polisiärt" arbete med missbrukare är betydligt mer fruktbart. Då är chansen större att missbrukare känner tilltro till sociala myndigheter. Deras dödstal bland tunga missbrukare är betydligt lägre än i nolltoleransens land Sverige.

Att tvinga unga till drogtester, utan föräldrarnas medgivande, oavsett hur illa ställt det är med föräldrarna är inte en bra idé och kommer knappast att hjälpa någon. Tough on crime är inte alltid vägen framåt. I synnerhet inte när det kommer till missbruk.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se