2010-08-16

Socialdemokraterna de kluvna

En dag som denna när socialdemokratin uppvisar en sällsynt form av idélöshet får man ändå ge partiet respekt för dess principfasthet i en annan fråga: motståndet mot avdraget för hushållsnära tjänster.

Kärt barn har många namn och i de rödgrönas värld föredrar de att kalla avdraget "pigavdraget". En allmän vurm för butlerliknande arbetsuppgifter verkar däremot inte bekomma socialdemokraterna.

Men i botten av socialdemokraternas förslag finns det ändå ett gott mål: att folk ska jobba och att det är bra om den privata servicesektorn expanderar. Därför är det oerhört tråkigt att de vill avskaffa RUT-avdraget. Mot bakgrund av det kravet känns dagens egentligen helt tomma utspel från socialdemokraterna nästan hånfullt.

För i utspelet finns knappt något konkret politiskt, mest snömos. Märkligt är ändå att Jämtin skriver: "Exempel på de tjänster som Socialdemokraterna vill införa i kollektivtrafiken" i en mening och i en annan "Alla tjänster ska utföras av privata företag". Så socialdemokraterna har reducerat sig till att leverera affärsidéer på DN Debatt? Hederligare vore att släppa motståndet mot RUT-avdraget istället för att formulera retoriska dimridåer.

I dagens SVD kan man läsa om en undersökning som Företagarna har låtit gör, den visar att RUT och ROT-avdragen har haft oerhört positiva effekter:
Antalet ansökningar om att utnyttja Rot- och Rut- avdragen har överträffat i stort sett alla förväntningar. Under det senaste året (juli 2009–juni 2010) har närmare 890000 personer ansökt om avdrag och minst 18000 nya jobb har skapats i Sverige det senaste året. Sannolikt är de positiva effekterna ännu större. Skulle vi räkna upp siffrorna på basis av endast det senaste kvartalet skulle det bli än fler skapade jobb, eftersom användningen av avdragen hela tiden ökar.
De rödgröna är - mot bättre vetande - motståndare till ett förslag som gör att svarta jobb blir vita, fler får jobb och statskassan får tillskott. Sanna Rayman skrev i våras om ett seminarium hon bevistade i Finland om RUT-avdraget. Där verkar socialdemokratin och facken inte ha samma ideologiska låsning:
Seminariet är fascinerande. Här sitter företrädare för partier vars motsvarigheter i Sverige ser rut-debatten som en djupt ideologisk motsättning. I Finland råder total enighet. På frågan om det finns någon kraft i Finland som anser att systemet bör avskaffas blir svaret ett kort och samstämmigt nej. Visst diskuteras nivåer, utformning och avgränsningar, men ingen vill avskaffa. Wideroos berättar att de hushållsnära tjänsteföretagen förstås ser olika ut. I storstäderna finns många anställda, i mindre orter kanske bara 4–5. Gemensamt för alla olika branschområden är att mängder av svarta jobb blivit en del av den vita ekonomin. Ur Kantolas – och den finska fackrörelsens – perspektiv är det ett plus.
Vad är det den svenska socialdemokratin inte förstått? Vad är det för ideologisk neuros som gör att man motsätter sig en uppenbarligen välfungerande reform samtidigt som man levererar förvirrande och intetsägande ickeförslag om butlers i Stockholms tunnelbana?

På samma tema: Magnus Andersson, Företagarna, Jonssons Funderingar, Expressen, Tokmoderaten, Amanda Brihed, Mark Klamberg, Peace, love & capitalism, Rasmus Jonlund, Annika Beijbom, Moderata karameller.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se